CANLI YAYIN SONA ERDİ!
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı 8 saat, 0 dk

Üst Düzey Yönetici asistanlığı konusunda bilgi vermek ve sektör için yetenekli adaylar yetiştirme amaçlıdır.

Yönetici asistanının bağlı olduğu yöneticisini anlama ve temsil edebilme becerisini geliştirme, yönetim fonksiyonlarını doğru ve etkin yerine getirebilme becerisini geliştirme, takım çalışması becerisini geliştirme, etkin iletişim ilkelerini hatırlatma, zaman ve stres yönetimi becerisi kazandırma, toplantı ve seyahat düzenleme becerilerini geliştirme, başarılı bir imajın bileşenlerine dikkat çekme, farklı insan profilleri ile doğru iletişim kurma becerilerini geliştirme, başarıda diploma kadar etkili olan görgü ve protokol kurallarını hatırlatma hedeflenmiştir.


Yönetim ve Yönetici
Yönetim Kavramı, Fonksiyonları Süreci; Yöneticilerin Düzeyleri, Yöneticilerin Genel Özellikleri, Rolleri ve Ortak Görevleri, Yetkileri

Yönetici Asistanlığı ve Liderlik
Sekreterlik Mesleğinin En Üst Düzeyi: Yönetici Asistanlığı, Yönetici Asistanlarının Görev ve Sorumluluklarına Genel Bakış, Yönetici Asistanlarının Kişilik Özellikleri ile Başarı İlişkisi, Yönetici Asistanlarının Mesleki Özellikleri

Takım Çalışması
Takım Kavramı, Takım Türleri, Başarılı Takımın Profili


Yönetici ile Üretken Bir Takım Oluşturma
Yeni Yönetici İle Çalışma, Yöneticiyi Tanıma, Yöneticinin Amaçlarını Bilme, Yönetici Temsilcisi Olarak Güven Kazanma, Yöneticinin Zamanını Yönetme, Yöneticinin Sırdaşı Olma. Yöneticiye Öneride Bulunma, Hatalardan Ders Alma, Yöneticinin Güçsüz Yönlerini ve Hatalarını Kapatma, Yöneticinin Başarısı, Bağlılık Gösterme, Yöneticiye Nasıl “Hayır” Denilir, Şikâyet ve Söylentileri Yöneticiye İletme, Yöneticinin Amiri İle İlişkiler, Yönetici İle Kişisel İlişkiler, Yöneticiye Hediye Verme, Yöneticinin Eşi ve Diğer Akrabaları İle İlgilenme, Yöneticinin Hoşuna Gitmeyecek Yönleriniz

İş Arkadaşları İle Üretken Bir Takım Oluşturma
Önerilerde Bulunma Yöntemleri, Eleştirme Yöntemleri, Tarafsızlık


Yönetici Asistanlığı ve İletişim
İş Yaşamında İletişimin Yeri ve Önemi, İletişim Kavram ve Süreci, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Yazılı İletişimin Sözlü İletişiminden Farklılıkları, Etkili İletişim Engelleri

Yönetici Asistanının Telefonla İletişimi
Telefonla Konuşmalarında Temel İlkeler, Gelen Telefonları Karşılama, Her Arayana Beklenen Bir Misafir Gibi Davranma, Arayanın İhtiyaçlarını Anlama, Duygusal Yansımayı Önleme, Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma, Profesyonel Nezaket, Soru Sorma Teknikleri, Mesaj Alma, Telefon Protokolü, Cep Telefonları İle Görüşme İlkeleri, İngilizce Telefon Görüşmesi Kalıpları

Sözsüz İletişim-Beden Dili
Sözlerin ve Seslerin Ötesinde: Beden Dili, İyi İnsan İlişkileri İçin Etkili Beden Dili, Vücut Dilini Değiştirme-Geliştirme, Beden İşaretleri ve Anlamları

Yöneticinin İş Takvimini Belirleme ve Ziyaretçilerle İlgilenme
Randevu Saptama İlkeleri, Ziyaretçilerle İlgilenme, Randevulu Ziyaretçi, Randevusuz Ziyaretçi, Bekletmek Gerekirse, Yönetici Ziyaretçiyi Tanımıyorsa

Yönetici Asistanlarının Toplantı Düzenleme Rolü
İletişim Aracı Olarak Toplantılar, Toplantıların Amacı, Toplantı Türleri, Toplantı Düzenlemede Yönetici Asistanın Görevleri, Toplantı Tutanağı Hazırlama

Yönetici Asistanlarının Seyahat Düzenleme Rolü
Seyahat Düzenlemede Yönetici Asistanın Görevleri, Rezervasyonlar, Seyahat Programının Hazırlanması, Uluslararası Seyahat Konuları, Yönetici İş Seyahatindeyken Dikkat Edilecek Hususlar, Planlanan, Seyahatin İptali, Ödül Seyahatleri

Yönetici Asistanlığında Bilginin Görsel Sunumu ve Sunu Hazırlama
Yazılı Metnin Görsel Tasarımı, Tablo ve Grafikler, Görsel Sunu Hazırlama Aşamaları, Görsel Sunu Araçları, Slayt Hazırlama İlkeleri, Başarılı Sunuş İlkeleri

Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları İle İlişkilerde Geçerli Görgü ve Protokol Kuralları
Temel Görgü ve Protokol Kuralları, Yazılı ve Sözlü İletişimlerde Görgü ve Protokol Kuralları, Büro Görgüsü


Yönetici Asistanlığında Zaman Yönetimi ve İş Önceliklerini Belirleme
Zaman Yönetimi İçin Kendinizi Yönetmek, Proaktif-Reaktif Kişilik, Zararlı Alışkanlıklar, Zamanın Kontrolü, Zaman Tuzaklarıyla Baş Etme, İş Önceliklerinin Belirlenmesi

Yönetici Asistanlığında Stresle Başa Çıkma Yolları
Stres Kaynakları, Belirtileri, Stres ve Kişilik İlişkisi, Örgütlerde Stres, Stresle Başa Çıkmanın Bireysel Yöntemleri, Yönetici Asistanları İçin Stres Azaltma Önerileri

Yönetici Asistanlığında İmaj Faktörü
İlk İzlenim, İş Yaşamında Başarılı Giyim İlkeleri, Doğru Aksesuar Seçimi, İş Yaşamında Makyaj İlkeleri, İmaj Kıran Faktörler, Protokole Uygun Giyim İlkeleri

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Yolları
Problemli İnsan-Problemsiz İnsan, Problemli Kişilik Tipleri ve İş Yaşamında Davranış Biçimleri, Onlarla Başa Çıkma Yöntemleri

Profesyonellik ve Etik
Yönetici Asistanlığında Uyulması Gereken Etik İlkeler

Canlı Program minimum 5 kişi ile açılır.

Canlı yayın sona erdi!
Yeni eğitim tarihleri en kısa sürede ilan edilecektir.

Gökhan Karagöz

GÖKHAN KARAGÖZ

İŞ & PARA

Gökhan KARAGÖZ1982 İzmir Karşıyaka doğumludur.İzmir Atatürk Lisesi ve Celal Bayar Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.Aile firmaları olan Gaye Ticaret bünyesinde 2006 yılından beri aktif olarak çalışmaktadır.2013...


EĞİTMENİN DİĞER EĞİTİMLERİ

MEETOSPHERE İLE TANIŞANLAR

U5

VOLKAN ALKIŞ

adlı eğitmenin bilişim eğitimini yaklaşık olarak
2 gün içinde aktif olacak!

EĞİTİMİ SATIN AL